Časté dotazy

 

 

 

kolaz_new-titulka_acefoto-eu_web

 

 

 

FAQ:

 

1. Jak se rozhodnout pro konkrétního fotografa?

Ač se to na první pohled nemusí zdát, každý fotograf pracuje odlišným způsobem, každý fotí jinak. Průběh jeho(-jí) práce i celkový styl, „výraz“ se vždy promítá do fotografií jako takových. Proto se při volbě fotografa v první řadě řiďte jedním smyslem: citem! Rozhodujte se a vybírejte svého fotografa(-ku) především podle kritéria: „líbí se mi / nelíbí jeho(-jí) fotky?“ Nemá smysl pouštět se do spolupráce s někým, jehož práce vám od začátku prostě „nesedí“ (ač může být po technické stránce perfektní)… Až poté berte v potaz další (též důležité) faktory jako je váš cenový limit, vzdálenost atd… Nejlepší variantou je před samotnou „foto-akcí“ svého fotografa poznat (prostřednictvím nezávazné schůzky), ať víte nejen „do čeho“ ale i „s kým“ do toho jdete…

 

2. Jak zvolit (pro sebe či vé své blízké) vhodný typ portrétu?

Je to pouze o Vás, o Vašich požadavcích a tužbách. V podstatě jsou dva typy scénářů: buď máte určitou představu nebo nemáte! V prvním případě – kdy víte co chcete – sdělíte Vaši představu fotografovi(-ce), který by měl Vaše přání respektovat (pokud ne, není pro Vás ten pravý). Na druhou stranu je i dost situací, kdy klienti volí až příliš „extravagantní“, nevhodné či dokonce nebezpečné situace nebo pózy, typy portrétu, typy nasvícení, které se k nim prostě nehodí. Poté je na fotografovi, aby Vám doporučil vhodnější řešení! Samozřejmě konečné rozhodnutí je na Vás – Vy jste v této hře šéfem! Tedy v podobných případech může i vzájemná dohoda“klient/fotograf“ fungovat. Pokud naopak nemáte představu co a jak, svěřte se fotografovi(-ce), důvěřujte mu(-ji), nechte si poradit, doporučit vhodné řešení. Stejně tak přímo na scéně jde vždy o silně kreativní, inspirující, zábavnou i emotivní záležitost, takže nemusíte mít strach – o nápady není nouze. Mějte plán ale nevyhýbejte se experimentům a spontánním nápadům (takové výsledky jsou často povedenější než promyšlená a důkladně připravená produkce)…

 

3. Jak focení probíhá? Co s sebou a na co se připravit?

Každé focení je jiné, protože každý člověk je jiný – jedinečný. V tom se zrcadlí samotný „akt focení“ (neplést si z fotografickým aktem :-). Poté má zcela zásadní vliv volba prostředí (zda-li budete fotit u Vás doma, venku či v ateliéru). Od toho se odvíjí přípravy, průběh i závěr. Zatímco v exteriéru jste výrazně omezeni okolními faktory (počasí, slunce, další lidé) s které neovlivníte, v profesionálním ateliéru máte onen luxus naprosté kontroly a ovládnutí scény i světelných podmínek. Jinak po technické stránce probíhá každé focení velice podobně, tj.: domluva s klientem, příprava scény, nastavení světel (v ateliéru), dalšího příslušenství, volba vhodných rekvizit a pak jen „hledání“ toho dokonalého záběru. Na závěr dojde buďto k samotnému předání snímků klientovi či domluva kdy tak bude učiněno (pakliže se ještě budou provádět dodatečné úpravy, tisk snímků atd.)…

 

4. Jak se mám na focení obléci?

Nejdůležitější ze všeho je pohoda! Proto si oblečte něco pohodlného, v čem se cítíte dobře! Pokud možno se vyvarujte věcí s pestrými motivy, výraznými vzory a barevným akcentem (různé křiklavě rudé, žluté atd.), zkrátka všemu co by mohlo na snímku zbytečně „rušit“, strhávat pozornost (vyjma focení, kdy je toto naopak záměrem). Většinou jsou dobré jednobarevné (ať již světlé či tmavé) nebo decentní kombinace barev. V případě focení dvojic či skupinek je dobré se nějak barevně sladit či „propojit“ celou skupinku nějakým rozumným detailem (klobouk, vázanka, šátek, stužka, boty ap.). Ostatní je již věcí vašich konkretních požadavků a domluvy s fotografem…

 

5. Jak dlouho samotné focení trvá?

Velice individuální záležitost, která přímo závisí na typu a místě focení. Běžná „passovka“ je záležitostí slabé půl-hodinky, naopak stylizovaný skupinový portrét (ať již v exteriéru či ateliéru) může klidně trvat i celé odpoledne (4-5 hodin i více), opět je to otázkou priorit a požadavků klienta a náročnosti celého konkrétního projektu. Více se dozvíte od svého fotografa. 

 

6. Kdy a jak dojde k předání hotových fotografií? 

Záleží opět na rozsahu služeb a požadavcích klienta. Vše je dohodnuto před samotným focením. V případě, že si klient žádá pouze fotografie typu: „passovka“ či portrétní fotografie „bez úprav – hotové snímky jsou předány v digitální podobě (na CD, DVD, flash paměti, ap.) buďto hned po samotném focení nebo v řádech pár dní. Jsou-li součástí objednaných služeb též úpravy fotografií / nebo tisk – snímky budou dodány do 5 pracovních dní. V případě tisku i úprav je doba dodání do 10 pracovních dní. Pokud klient pospíchá, je samozřejmě možné též expresní dodávka fotografií (do 24 hodin) – za příplatek 50% z celkové ceny „balíčku“.

 

7. Jak je definován vztah mezi fotografem a klientem? 

Klient si objedná službu – například „rodinné focení“, po vzájemné dohodě proběhne fotografování, klient zaplatí, fotograf odevzdá fotografie v předem dojednaném rozsahu, počtu, provedení (elektronicky, tisk) a definovaném rozsahu úprav. Tím obchodní vztah končí. Fotograf zůstává vlastníkem autorských práv na fotografie! Může dané snímky použít ke své prezentaci či propagaci svých služeb. Vyjma situace, kdy si klient výslovně nepřeje, aby byl on či osoby na fotografiích (typicky děti) někde zveřejněny! Fotograf nesmí poskytnout dané fotografie třetím osobám nebo k propagaci jiných služby nebo značek než své vlastní! Klient může fotografie používat pro vlastní potřebu bez omezení (tisk, osobní stránky, sociální sítě). Klient nemůže fotografie dále poskytovat třetím stranám (soukromým či právnickým subjektům) ke komerčním účelům bez svolením autora (fotografa)! Smlouva může být uzavřena písemnou i ústní formou.

 

8. Existuje ještě nějaká jiná forma spolupráce? 

Jednou z výjimek je fotografování na dohodu TFP, kde se předem obě strany zříkají honoráře! Neboli znamená to: „Já Tě/Vás vyfotím zdarma a s fotkami si pak mohu dělat co chci!“. Platí zde následující podmínky (s kterými obě strany souhlasí):

 

  • TFP snímky fotograf smí použít bez omezení pro své potřeby (weby, soc. sítě, banery, propagace, ap.)
  • Do fotografií je zakázáno jakkoli zasahovat či je upravovat
  • Modelka/model může fotografie použít pro své vlastní potřeby, popř. potřeby prezentace své osoby.
  • V případě zveřejnění jedině s uvedením autora a odkazu na fb stránku nebo webovou stránku.
  • Je nepřípustné TFP fotografie používat k propagaci produktů a služeb třetích stran (ať již z důvodu komerčního zisku či jiného typu propěchu).
  • TFP možno podložit písemnou smlouvou.

Je samozřejmě možné, udělit výjimky. K tomu je však třeba svolení autora – např. licencí Creative Commons, kde přesně obě strany definují rozsah užití fotek! V takovém případě ovšem autorovi náleží finanční odměna. Bez licence, smlouvy či svolení autora nelze fotografie dále používat (nestačí jen uvést odkaz, zdroj či jméno autora).

 

Nenalezli jste odpověď právě na Vaši otázku, nezoufejte a kontaktujte nás na: acefoto@post.cz, rádi Vám vyjdeme vstříci – poradíme, pomůžeme!